תאריכי המפגשים

מפגש ראשון    3.3.2020 9:00-17:00 WeWork Toha  יגאל אלון 114 תל- אביב 

ללו"ז המפגשים הראשון והשני לחצו כאן

מפגש שני        4.3.2020 9:00-17:00 WeWork Toha  יגאל אלון 114 תל-אביב 

מפגש שלישי    5.5.2020 9:00-17:00 מיקום יימסר בהמשך

מפגש רביעי     2.6.2020 9:00-17:00 מיקום יימסר בהמשך

מפגשי הקבוצה כוללים

- למידה של מודלים ודרכים לשיתופי פעולה ושותפויות מהעולם.

- למידה ותרגול של השיטה לניהול שותפויות של ג'וינט אלכא.

- למידת עמיתים.

פגישות הצוותים

לכל שותפות ייקבעו 4-6 מפגשים עם הצוות המוביל את השותפות. המפגש הראשון יעסוק באיפיון השותפות.

המפגשים הבאים יעסקו בבנייה של תכנית יישומית של השיטה לניהול שותפויות לכל שותפות, וביישום שלהן. מספר פגישות הצוות המוביל ייקבעו יחד עם צוות 4X4 לפי התכנית לשותפות, ויכול להיות שיכילו בהן גם פגישות של צוות השותפות הרחב יותר.