מניפה.png
4X4 logo.png

במציאות המשתנה והמורכבת של היום, שותפויות איתנות דרושות בכדי להניע מהלכים מורכבים. על מנת לייצר פרויקטים ומהלכים בעלי השפעה רחבה, בסיס השותפות חייב להיות איתן ולעבוד על פי שיטה מוסדרת.

מטרות התכנית:

- קידום מהלכים ופרויקטים משותפים באמצעות חיזוק שיתוף הפעולה והשותפות בבסיסם.

- חיזוק יכולת בעלי התפקידים להוביל שותפות מורכבת.

במהלך התכנית נתמקד ונלמד את השיטה לניהול ובניית שותפויות של ג'וינט אלכא, יחד עם מגמות בעולם הגלובאלי. במקביל כל צוות פרויקט יעבור אפיון ותהליך ליווי בשטח לפרויקט עצמו, תוך עקרונות של on the job training. 

צוות התכנית:

חי פיאסצקי ודפנה קלנברג- מנהלי ומנחי התכנית

HaiPi@jdc.org              054-6112281           

DafnaKa@jdc.org         054-5300270

נטלי דוד שטיינברג- רכזת התכנית

NatalieDS@jdc.org.il    052-6111985