האדם במרכז

בישראל שיעור הילדים עם מוגבלות מגיע ל-9% ועומד על קרוב לרבע מיליון ילדים. ילדים אלו מחולקים לאוכלוסיות שונות: אוטיזם, מוגבלות שכלית התפתחותית, מוגבלות פיזית, מוגבלות חושית (שמיעה וראייה) ולקווי למידה מורכבים עם הנמכה קוגניטיבית. האחריות והטיפול הממשלתי בהם מתחלקת בין משרד החינוך, משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, ומשרד הבריאות, תוך ממשקים רבים עם הרשויות המקומיות, ביטוח לאומי וקופות החולים.

במסגרת 'שותפות אלכא' הוקם צוות בין-משרדי הכולל את משרד רוה"מ, האוצר, רווחה, חינוך ובריאות ששם לעצמו כמטרה לעצב שירותים איכותיים ומיטביים עבור ילדים ונוער עם מוגבלויות מתוך ראיית האדם במרכז.

מספר אתגרי מערכת עומדים בפניהם. ביניהם: תיאום בין המשרדים וכן תיאום ברמה האזורית ונותני השירותים, סטנדרטיזציה, שירותים בחסר ויצירת רצף טיפולי. 

פתרונות חשובים

 

במקביל לעבודה על המהלך הבסיסי ופיתוח שפה והגדרות משותפות, הוקמו צוותי עבודה להשגת יעדים חשובים לטווח קצר-בינוני שיקלו באופן מיידי על האדם במרכז ויסייעו בהשגת היעדים ארוכי הטווח. התחומים הם: 

  • יצירת רצף טיפולי על מנת להבטיח שמעברי האחריות בין משרד החינוך לרווחה יבטיחו שירות חלק ואיכותי. רצף שנתי ויומי.

  • הסעות שלישיות ורביעיות

המהלך הבסיסי

 

במסגרת התהליך, אנו פועלים יחד ליצור שפה מקצועית אחידה והגדרות אחידות לזכאות, שירותים ושירות שיינתנו למקבלי השירותים. 

על מנת להשיג את כל אלה, אנו מבצעים למידה מהעולם של מודלים דומים, מקיימים דיונים מקצועיים בהשתתפות מומחים במשרדי הממשלה, ומקדמים הסכמות בין המשרדים השונים על ידי תהליך בין משרדי משותף. 

מטרת התכנית

 

יצירת שירות איכותי, הוליסטי, רצוף למקבלי השירותים בתחום הילדים ונוער עם מוגבלות, מתוך רצון לפתח שיטות עבודה ותכניות שניתן יהיה למדל לנושאים אחרים העוסקים בעבודה בין משרדית ובין מגזרית, תוך שימוש בעקרונות ממשלה אחת והאדם במרכז.